Konst och Ram

Förgyllare Bengt Olsson

Förgylleriet erbjuder ett brett urval av handförgyllda ramar passande för konst från olika tidsepoker. Förgyllning är ett hantverk som kräver både tid och tålamod med i stort sett oförändrad teknik sedan 3500 år. Huvuddelen av förgylleriet består av nyproduktion av ramar, men vi utför även konservering och restaurering av förgyllda ytor på trä.